ROMANAS KRASNINKEVIČIUS

Tautodailininkas grafikas. Gimė 1926 m. Stulgeliuose, mirė 1996 m. Marijampolėje. 1944 m. buvo išvežtas dirbti į Vokietiją. Nuo 1951 m. dirbo įvairiose įmonėse Marijampolėje. Dailės mokėsi savarankiškai. Parodose pradėjo dalyvauti 1951 m. Jo kūrinių esama Lietuvos dailės, Nacionaliniame Čiurlionio dailės bei Marijampolės kraštotyros muziejuose.

Dailininko pamėgtos technikos – tušas, akvarelė, guašas, medžio ir lino raižyba. Raižydamas ankstyvuosius raižinius R. Krasninkevičius rinkosi nedidelius formatus, tačiau vėliau atsirado ir monumentalių kūrinių. Įkvėpimo grafikas sėmėsi iš gamtos peizažų, kasdienių kaimo darbų ir liaudies dainų, yra sukūręs portretų. Didelę įtaką stilistikos formavimuisi padarė lietuvių liaudies raižinių tradicijos. Figūras autorius perteikia apibendrintas, išryškina jas sodriu juodu kontūru, paspalvina prislopintomis spalvomis, kartais įkomponuoja tekstus.


Autoriaus kūriniai

 

Romanas Krasninkevičius

Senas pajūrio miestelis

Matmenys: 30 cm x 13 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Rubežius

Matmenys: 32 cm x 23 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Arimuose

Matmenys: 32 cm x 23 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Rugiai žydi

Matmenys: 32 cm x 23 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Be pavadinimo

Matmenys: 32 cm x 23 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Linus rauna

Matmenys: 32 cm x 23 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Senas namas

Matmenys: 10,5 cm x 14,7 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Iš ciklo „Aš Tiesa, skausmas, mirtis”

Matmenys: 10 cm x 10 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Sodyba

Matmenys: 34,5 cm x 45 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Iš serijos „Senieji Pašešupiai”

Matmenys: 49 cm x 40,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Ruduo prie Ąžuolų Būdos

Matmenys: 49 cm x 34 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Pagal lietuvių liaudies dainas

Matmenys: 50 cm x 19 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Sodyba

Matmenys: 35,5 cm x 45,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Šv. Jurgis

Matmenys: 59 cm x 46,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Sodyba

Matmenys: 35,5 cm x 45,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Stulgeliai

Matmenys: 52 cm x 38 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Linus bruka

Matmenys: 51,5 cm x 37,5 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Kybartai

Matmenys: 52 cm x 38 cm

80,00 

Romanas Krasninkevičius

Ekslibriai

Matmenys: 51,5 cm x 37,5 cm

190,00 

Romanas Krasninkevičius

Motyvas

Matmenys: 18,5 cm x 17 cm

90,00 

Romanas Krasninkevičius

Koliažas

Matmenys: 47,5 cm x 39 cm

200,00 

Romanas Krasninkevičius

Koliažas

Matmenys: 46,5 cm x 42 cm

200,00 

Romanas Krasninkevičius

Koliažas

Matmenys: 57,5 cm x 43 cm

250,00 

Romanas Krasninkevičius

Du karvelėliai

Matmenys: 49 cm x 40 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Šv. Jurgis

Matmenys: 59 cm x 46,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Skriski mano karvelėli, skriski mano tu pilkasai

Matmenys: 64 cm x 32,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Anuo metu – Tėvui Jonui atminti

Matmenys: 58 cm x 46 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Vai kai aš ėjau per didį kiemelį

Matmenys: 64 cm x 30,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Pasėjau dobilą ant aukšto kalnelio

Matmenys: 64 cm x 31 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Paulius Galaunė

Matmenys: 64 cm x 32,5 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Siuntė mane motinėlė į šaltinį vandenėlio

Matmenys: 64 cm x 33 cm

450,00 

Romanas Krasninkevičius

Kenčiantysis Jėzus

Matmenys: 57 cm x 47 cm

450,00 

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite