Zita Mateiča „Debesų keliu”

Retrospektyvinė tekstilės darbų paroda

2022 liepos 20 - spalio 15 d.

Galerija "Aukso pjūvis" (BLC verslo centras, K. Donelaičio g. 62, Kaunas)

2022 m. liepos 20 – spalio 15 d. galerijoje „Aukso pjūvis” (BLC verslo centras, K. Donelaičio g. 62, Kaunas) veikia  retrospektyvinė Zitos Raudonikytės – Mateičos tekstilės darbų paroda „Debesų keliu”. 

GAMTA–TAUTA–DVASINGUMAS. Tarp šių trijų dimensijų plėtojasi tekstilininkės Zitos Raudonikytės-Mateičos meninis pasaulis. Svarbiausios kūrybos prasminės dominantės lydi žiūrovą ir vaikštant po naujausią autorės retrospektyvinę parodą „Aukso pjūvio“ galerijoje. Gyvós šviesós srautuose čia skrieja augalų ar paukščių pavidalai, peizažų motyvai, lietuviškų tautinių audinių ornamentai, religiniai įvaizdžiai ar ženklai. Kiekviename darbe juntama, kad menininkės kūrybinis universumas valdomas ilgesingo polėkio tyrų ir sakralių dimensijų link. Dailininkė tarsi keliauja nuo gamtos stichijų ir žmonių pasaulio link transcendentaliųjų erdvių, kur turėtų karaliauti Gėrio, Grožio ir Tiesos idealai. Savo tekstilės kūriniuose Z. Mateiča derina konstruktyvias, ritmiškas struktūras su subtiliu, tapybišku koloritu. Ji mėgsta „jūros ir smėlio“ koloritą, dažnai naudoja artimų spalvinių tonų gamą, pagyvindama ją kontrastingesniais šiltų ir šaltų spalvų akcentais, taip kurdama erdvės bei dinamikos įspūdį. Menininkė dažnai „kalba“ kompozicinėmis ir plastinėmis įstrižainėmis, naudoja elementus (pvz., juostas), suteikiančius gobelenui trimatį tūrį. Ji vengia iliustratyvaus temos plėtojimo, paprastai pasitelkia lyriškas pajautas, o įtampos dėmuo paliekamas tik polėkio galiai generuoti. Spalvų ir formų judėjimą Z. Mateiča komponuoja labai muzikaliai, o bendrą kūrinio atmosferą prisodrina poetiniu jausmu ir sakralumo paieška. Pastarosiomis savybėmis autorės darbai primena Liudo Truikio scenografijos kūrinius, kuriuose itin svarbus menų sintezės siekis bei dvasiniai kontekstai. Ultimatyvūs sakralinės vienovės horizontai akivaizdūs ir šioje parodoje: menininkė, pati ieškanti kelio nuo fizinių iki metafizinių matmenų, parodoje kviečia ir mus keliauti „debesų keliu“ (anot vieno jos kūrinio pavadinimo) bei pamėginti pažvelgti į pasaulį „angelo akimis“.

Zita Raudonikytė-Mateiča gimė 1953 m. Rokuose (Kauno raj., dabar Kaunas). 1969 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. 1969–1973 m. mokėsi meninio audimo Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (dabar Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas). 1980 m. baigė LTSR valstybinio dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Kauno vakarinį taikomosios dailės skyrių ir įgijo dailininkės technologės specialybę. Kūrybai įtakos turėjo L. Truikys, Z. Varnauskas, J. Mozūraitė-Klemkienė.

1973–1976 m. dirbo Kauno DDG kombinate „Dailė“ dailininke išpildytoja. 1976–1997 m. dėstė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. 1996–2021 m. dirbo A. Kučingio meno mokykloje Veiveriuose (Prienų raj.), 2004–2021 m. Garliavos meno mokykloje.

Parodose dalyvauja nuo 1977 m. Surengė 10 personalinių parodų Lietuvoje. Dalyvavo 30 Lietuvoje ir užsienyje rengtų grupinių parodų, svarbiausios iš jų: XIII tarptautinė tekstilės bienalė Lozanoje (1987), Pabaltijo taikomosios dailės trienalės Taline (1984, 1987), tarptautinė tekstilės paroda „Linija“ Kaune (1999).

Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1990, tekstilininkų organizacijos “Artemision e. V. centre for fibre art” Vokietijoje narė nuo 1998, Tekstilininkų ir dailininkų gildijos narė nuo 2000.

Dailininkės gobelenų yra įsigiję Nacionalinis Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus, privatūs užsienio kolekcionieriai. Viešųjų interjerų darbai (ne visi išlikę): Vilniaus mokytojų namai, „Fuji“ firmos centras Vilniuje, Kauno vaikų lopšelis-darželis „Rokutis“, Rokų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Kaune, Komercijos ir kredito bankas Kaune, Garliavos (Kauno raj.) meno mokykla.

Dailininkė dirba klasikinio gobeleno srityje, nuo labai didelių iki mini formatų; nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio yra įsijungusi į smulkiosios tekstilės plėtojimo tradicijas Lietuvoje; prisideda prie kitų audimo technikų, pynimo, nėrimo, kaišymo, adymo, aplikacijos atgaivinimo; yra sukūrusi trimatės plastikos objektų, logotipų viešosioms institucijoms. Kūriniuose vyrauja gamtos, tautiniai, religiniai motyvai.

Paroda veiks iki 2022 m. spalio 15 d. 

Menotyrininkė Violeta Jocienė

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite