Realybės miražai

Neriaus Vaitkaus tapybos paroda

2021 birželio 22 d. - 2021 liepos 22 d.

Aukso pjūvis (BLC verslo centras, 5 aukštas)

Neriaus Vaitkaus paroda „Aukso pjūvio“ galerijoje – įdomios kelionės etapas. Vokiečių kilmės lietuvio, jau kuris laikas iš Hamburgo grįžusio į gimtąjį Kauną; menininko, ilgai ieškojusio savęs įvairiose veiklose ir vėl grįžtančio prie kūrybos; tapytojo, pastarąjį pusmetį žengusio dar vieną pokyčio žingsnį molbertinės tapybos kelyje.

Nerius Vaitkus dailės studijas baigė Šiaulių universiteto Dailės ir menų fakultete beveik prieš trejetą dešimtmečių (diplominis jo darbas buvo vitražas). Ilgai beveik neprisilietęs prie meninės veiklos, 2017 m. spontaniškai grįžo prie tapybos ir jau spėjo surengti keletą tapybos parodų Lietuvoje ir Vokietijoje. Pradžioje dailininko paveiksluose buvo daugiau atpažįstamų motyvų – miestų fragmentų, kasdienybės objektų, daugiau konstatacijos ir objektyvizuoto pasakojimo, būdingesnio monumentaliajai dailei. Vitražinės mokyklos „atminčiai“ priskirtinas ir kūrinių konstruktyvusis pradas, vaizdo plotis – nelyg plačiaekraniame objektyve, plastinės kalbos dekoratyvumas, ryškios lokalios spalvos, savaime traukiančios potencialų stebėtoją.

Tačiau pastaruoju metu dailininko kūrybą akivaizdžiai formuoja intensyvi tapybinės ir asmenybinės savivokos įtampa. 2020–2021 m. sukurtuose paveiksluose ryškėja savianalizės judesys, juose daugėja jautrumo, emocinių ir reflektyvių vibracijų. Vis laisvėdamas, vis drąsiau pažindindamasis su jam Dangaus priskirtomis kūrybos mūzomis, autorius pateikia savo įžvalgas apie sandūras su išoriniu pasauliu, savitas fenomenologines patirtis, emocijas, nuojautas ar sapnus. Jų įspūdžiui nusakyti tebenaudoja aktyvias spalvas, bet pasitelkia ir minkštėjančias linijas, mažiau apibrėžtas asociatyvias formas, mėgaujasi faktūra, dažo judėjimu. Vis dažniau iš po abstrahuotų potėpių mus stebi slėpiningi veidai – subjektyvios realybės ar pasąmonės žinių nešėjai. Reprezentacinius modelius po truputį keičia introspekcijai artimesni vizualinės kalbos parametrai. Todėl drobėse vis mažiau frontalios konstatacijos, daugiau procesualumo. Tuo pačiu – daugiau ieškojimų ir atradimų įvairovės, kalbant apie tai, „kas esu Aš“, „kas esi Tu“, koks būna  mūsų santykis vienų su kitais ir aplinka. Abstraktėjančios tapybinės kalbos ir subjektyvaus, kiek siurrealistinio naratyvo derinys kuria savitą Vaitkaus pasaulį, kuriame atsiveria erdvesnės vidinių patirčių galimybės. Žiūrovo patyrimui taip pat.

Todėl naujoji Neriaus Vaitkaus tapyba greičiausiai nepraleis progos mūsų užklausti: ar parodoje matėme Realybės miražus ar Tikrovę, sukurtą Kito vidujybės miražų…

                                                                                                            Menotyrininkė Violeta Krištopaitytė-Jocienė

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite