DALIA STALAUSKIENĖ

Dailininkė gimė Paežerio kaime, Šilalės rajone. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Šiuo metu gyvena Molėtuose, dirba Suginčių vidurinėje mokykloje. Kuria piešinius ant stiklo, popieriaus karpinius, atvirukus, ekslibrisus, tapo ant šilko, dekoruoja indus. Dalyvauja įvairiose parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkės karpiniais iliustruotos kelios poezijos ir pasakų knygelės, jie spausdinami periodinėje spaudoje, parodų kataloguose. Karpiniuose dominuoja liaudies meno ir liaudies dainų, gamtos ir senųjų kalendorinių švenčių motyvai.

Nuo 2003 m. pradėjusi piešti ant stiklo, dailininkė autorine technika sukūrė ciklus „Visata-lizdas’“ (2003 m.), „Paukščių takas“ (2003 m.), „Tiltai“ (2003 m.), „Paparčio žiedas“ (2003 m.) „Vainikai“ (2004 m.), „Tolimi dangūs čia pat“ (2005 m.), „Verbos“ (2008 m.), „Banga“ (2008 m.).  Piešiniais ant stiklo iliustruotas elektroninis leidinys „Liaudies magija“ (išleido Lietuvių liaudies kultūros centras, 2004 m.). Šiuose spalvinguose kūriniuose vyrauja simboliai, gamtos ir mitologiniai motyvai, skleidžiantys begalinį gyvenimo džiaugsmą ir pasakos ilgesį.

Pristatydama save ir savo kūrybą ji rašo: „Atėjau iš vaikystės erdvės, kurioje auga žolės, tvirti medžiai, kur čia pat žemė ir taip toli dangus. Dangus su tyla ir paukščių giedojimu, su vaivorykšte, panašia į kalną, kur įlaipinti gali tik sielą. Apmąstydama Visatos tolumas, gulančias raštų ritmais ant protėvių buities, pasaulį suprantu kaip vieną didelį lizdą, suraizgytą iš tėvelio sodo šakų. Iš ten byra obuoliai ant stiklo, šilko, puodelių ar vazų. Vaikystės erdves, atsiminimų kontūrus, ne tik plataus, bet ir gilaus pasaulio vaizdus ilgus metus talpinau karpiniuose. Panorėjusi juos nuspalvinti, pradėjau piešti vitražiniais dažais. Susigalvotą paveikslų kūrimo techniką vadinu piešiniais ant stiklo. Darbuose daug gamtos motyvų, simbolikos, mitologinių vaizdinių, kuriuos komponuoju apgalvotai, o kartais – intuityviai, „lengva ranka“.


Autoriaus kūriniai

 

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite