AIDAS RYTIS VASILIAUSKAS

Aidas Rytis Vasiliauskas gimė 1967 m. 1997 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutą. Dirba tapybos, keramikos, skulptūros, dizaino srityse, dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

A. R. Vasiliausko kūrybą apibrėžia keli pagrindiniai bruožai. Filosofiniame, idėjų lygmenyje dailininkui būdingos racionalios esminio būties pagrindo paieškos, pasireiškusios kūrybinio kelio pradžioje, bei svarbiausių būties kategorijų – grožio ir harmonijos – kontempliavimas vėlesnėse interpretacijose, kuriose racionalumas dera su jausminiu, emociniu pradu. Nuo 2007 m. grožio, kurio pagrindinis šaltinis yra gamta, sąvoka A. R. Vasiliausko darbuose tapo dominuojanti. Savo darbuose dailininkas konceptualiai išreiškia individualų požiūrį į gamtos, pirmiausiai augmenijos, formas ir reiškinius. Abstrakčiose kompozicijose akcentuojamas atsinaujinimo pradas, formuojamas dinamiškas permanentinis vyksmas, įtaigiai perteikiant žemės ir vandens augmenijos keliamą emocinį įspūdį. A. R. Vasiliausko kūrinius galima kontempliuoti dvejopai: tiesiog gėrėtis estetine žaisme, leistis įtraukiamiems į nenutrūkstamo harmoningo, muzikalaus gamtos judėjimo ritmą; antra, šie darbai turi gilesnę potekstę – gamtos ekologija, jos grožis išreiškia ir žmogiškosios pilnatvės būseną.

A. R. Vasiliausko paveikslų kompozicijos formuojamos ne tirštais dažų potėpiais, bet mozaikos principu, iš nedidelių medžio plokštės dalelių, dengiamų spalva. Tokiu būdu išgaunami subtilūs efektai, keliantys judėjimo ir muzikalumo įspūdį. Dailininko kūryba įrodo, kad gamtos tema dailėje nėra išsėmusi savo galimybių ir gali būti perteikta konceptualiai. 

 


Autoriaus kūriniai

 

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite