AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ

A. Andrulevičienė – Lietuvos menininkė, stiklo specialybę studijavusi VDA Kauno dailės fakultete. Autorė yra surengusi nemažai personalinių parodų, taip pat dalyvavusi grupinėse, tarptautinėse parodose. 2012 metų rudenį kartu su dar trimis atrinktais menininkais, savo kūrybą pristatė stiklo meno parodoje „European Glass Context“ Danijoje, Bornholme. Pastaraisiais metais buvo viena iš tarptautinio projekto „Vitrum Balticum“ Kaune dalyvių ir organizatorių.

Menininkė stiklininkystės srityje yra ypač veikli: Klaipėdoje ne kartą vedė įvairius kursus, organizavo workshop’us suaugusiems ir vaikams, besidomintiems stiklo menu. Dailininkė yra ne tik įvairių meninio stiklo tarptautinių renginių ir dailės projektų organizatorė, VšĮ „Kultūrinių idėjų teritorijos“ direktorė. Jos kūrybinius pasiekimus įvertino ir Kultūros ministerija ne kartą skirdama individualias ir edukacines stipendijas, skirtas meno kūrėjams.

Pasak dailėtyrininkės Raimondos Simanaitienės, A. Andrulevičienės autoriniuose stiklo darbuose ryškėja žmogiškasis atsakingumas, susirūpinimas dvasine ekologija, kultūriniu išlikimu, jaučiamos emocinės impresijos, o kartu, žinoma, čia regimos įdomios, pagrįstos formos paieškos bei puikiai įvaldytos technologijos.


Autoriaus kūriniai

 

Prenumeruokite naujienas

Gaukite pranešimus apie naujus kūrinius ir parodas

prenumeruokite